Productes

ePresence

“La seva presència a Internet a un preu mínim”

Aquesta solució és ideal per a les petites empreses i/o professionals que encara no tenen presència a Internet. Ofereix la possibilitat de disposar d’un espai propi a la Xarxa on gaudir d’una presència bàsica per un cost mínim.

En aquest espai penjarem el que es considera imprescindible.

Veure DEMO del Producte ePresence

Per només 400€

domini, hosting i e-mail gratuïts !!!!

Veure més informació

eCatalogue

“La manera més productiva i econòmica de mantenir
el seu catàleg de productes a Internet”

L’objectiu principal d’aquesta solució és oferir als nostres clients la possibilitat de disposar d’un espai propi a Internet on poder mantenir un Catàleg de Productes i/o Serveis.

Aquest Pla està pensat per negocis que no requereixin vendre per Internet, però a la vegada els resulti interessant donar a conèixer d’una manera detallada els seus productes.

Veure DEMO del Producte eCatalogue

Per només 1.000€

domini, hosting i e-mail gratuïts !!!!

Veure més informació